Powered by Property.hk

 

 

香港文匯報訊(記者 黎梓田)美歐量寬刺激全球通脹,資金流入磚頭,物業價格「疫市」下續升。反映二手樓價的中原城市領先指數CCL最新報185.68點,按周升0.28%,是自2019年1月以來新高,距離歷史高位僅差2.52%。中原預料,新界西樓價持續向升,該區指數未來數周有望率先重返歷史高位。

該行表示,CCL報185.68點,按周升0.28%;大型屋苑領先指數CCL Mass報188.33點,按周升0.41%;CCL(中小型單位)報185.93點,按周升0.29%。三大整體指數同創93周新高 (即2019年9月後),兼齊升兩周,CCL Mass 累升1.11%、CCL(中小型單位)累升0.94%及CCL累升0.64%。至於CCL(大型單位)報184.34點,按周升0.24%。

新界西料未來數周破頂

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指,新界西樓價升勢持續,指數連升5周共2.85%,是近68周首次出現。該指數最新報174.50點,創25個月新高,按周升0.63%,是八大指數中最接近自己的歷史高位,相差僅1.41%。他相信該區指數未來數周有望率先重返歷史高位,帶領整體大市繼續向上。

其他地區,九龍樓價指數報182.15點,按周升1.61%;港島樓價指數報192.31點,按周跌0.19%;新界東樓價指數報197.99點,今周回軟1.29%,走勢繼續反覆向上。三區指數與自己歷史高位相比,九龍樓價指數相差3.47%,港島樓價指數相差3.48%,新界東樓價指數相差5.19%。四區樓價指數兩升兩跌。

周末二手屋苑預約睇樓升

近期樓市氣氛熱鬧,加上新盤帶動購買力釋放,刺激二手屋苑預約睇樓。中原地產昨指,該行十大屋苑本周末睇樓量錄得610組預約,按周再升1.3%,創10周新高,連續16周企穩逾500組睇樓預約水平,3天端午節長假期錄約810組睇樓預約,入市氣氛向好。至於美聯物業分行統計,本周末15個指標屋苑預約睇樓量暫錄約556組,較上周回升約6.9%,若連同端午節假期計,3天合共錄得約750組。 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.