Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-09-22 住宅 堅尼地城 滿發大廈 333 249 15500 K004117 詳情
  2018-09-21 住宅 堅尼地城 雅福台 564 344 6.980 K007816 詳情 按揭計算
  2018-09-21 住宅 堅尼地城 翰林軒 第01座 529 401 9.480 K006047 詳情 按揭計算
  2018-09-21 住宅 堅尼地城 兆宜大廈 418 334 6.480 H040650 詳情 按揭計算
  2018-09-21 住宅 堅尼地城 東蔚苑 -- -- 6.300 H041658 詳情 按揭計算
  2018-09-21 住宅 堅尼地城 珍珠閣 B座 505 435 8.380 K013056 詳情 按揭計算
  2018-09-21 住宅 堅尼地城 西寧閣 582 475 9.800 H032384 詳情 按揭計算
  2018-09-21 住宅 堅尼地城 海利大廈 489 342 6.080 H039063 詳情 按揭計算
  2018-09-21 住宅 堅尼地城 麗景大廈 1030 819 20.000 H047776 詳情 按揭計算
  2018-09-21 住宅 堅尼地城 再輝大廈 548 422 9.000 H035446 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.