Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-11-21 住宅 堅尼地城 華寶大廈 580 407 7.980 K012183 詳情 按揭計算
  2018-11-21 住宅 西半山 麗怡大廈 710 510 12.200 H049062 詳情 按揭計算
  2018-11-21 住宅 堅尼地城  713 558 13.500 H035716 詳情 按揭計算
  2018-11-21 住宅 堅尼地城 再輝大廈 548 422 9.000 H035446 詳情 按揭計算
  2018-11-21 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 401 313 7.980 K008000 詳情 按揭計算
  2018-11-21 住宅 堅尼地城 浚峰 -- 324 8.500 H047385 詳情 按揭計算
  2018-11-21 住宅 西營盤 金風大廈 645 449 8.800 H047734 詳情 按揭計算
  2018-11-21 住宅 堅尼地城 太白居 593 427 9.000 H032225 詳情 按揭計算
  2018-11-21 住宅 堅尼地城 寶德大廈 437 315 7.300 H038088 詳情 按揭計算
  2018-11-21 住宅 西營盤 高士台 第02座 -- 264 7.680 H037385 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.