Powered by Property.hk

 

 

【蘋果日報訊】 當人人呻樓價貴,好難上車,現實又真喺咁?綜觀近期多個新盤推出,成群成群買家就湧入市掃貨;二手方面,就算業主離晒譜加價,買家照樣入市,搞到區區創新高,令到個樓市長期處於渴市,當發展商睇到香港人對「磚頭」需求咁大的時候,比着你係發展商,又會點唔加價賺更多錢?

睇番最新數據,中原地產指出,截止至5月16日,今年5月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得2,344宗,總值187.7億元。預測整月登記約4,400宗及355.0億元,將較4月的4,202宗及341.5億元,分別上升4.7%及4.0%。估計二手金額將創2012年3月398.9億元後的逾六年按月新高,宗數將創2015年1月4,537宗後的逾三年按月新高。更不可思議的是,過千萬成交亦都越來越多!美聯物業指出,4月份逾千萬元二手住宅註冊量錄702宗,比起3月567宗按月升約23.8%,並創自07年11月後的逾十年新高。

買家入市意欲如此強勁,提供高成數按揭的一手市場當然備受追捧,上周將軍澳、屯門等地的新盤開賣,均是即日沽清,又為樓市打入強心針!然後慢慢就形成一個惡性循環,即係二手日日都有破頂,發展商見市好,承接力又強,就趁勢加價加推,業主見到一手個價可以賣咁高起勢又反價,可能有人話靠政府遏市,但睇番過去幾次出手,結果有目共睹,樓價不跌反升!

筆者愚見如果真喺想樓價唔好升咁快,每個人應該擺正心態,唔好驚遲買貴幾球,除非真喺有急切的置業需要,唔喺就等返幾年,等成個市場充斥一手貨尾、二手放盤單位時,喺一個供多過求的情況下,而此時亦不要一窩峰入市,理性地留意市場的動向,才下決定,樓價自然會慢慢下調。

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.