Powered by Property.hk

 

 

【信報財經新聞】中原地產10大屋苑周末及周日錄得562個預約睇樓,按周上升6%。

中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑表示,本月多個新盤接連推售,掀起新一輪置業狂潮,亦帶動二手交投造好,大量新盤向隅客回流二手市場尋寶,令二手市場本月交投價量齊升;加上多項經濟數據向好有利樓市,令資金繼續流入磚頭市場,預計後市將繼續造好。

據美聯物業分行統計,周末及周日全港15個二手指標屋苑預約睇樓量再現增長,錄得約586個,按周升約1.6%,連升兩周。港島及九龍兩區均現升幅,惟新界錄得輕微下跌。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示,置業需求殷切,新盤供應雖然絡繹不絕,市場仍有足夠能力消化,新盤向隅者開始回流二手市場物色置業機會,更有推動成交作用,刺激周末日二手指標屋苑預約睇樓量續錄升幅。在市場需求高和盤源缺的情況下,預計二手樓價有續升可能,優質單位將屢現破頂成交。

根據利嘉閣地產研究部數據估算,全港50個指標屋苑共錄1565個客戶於周末日預約睇樓,按周上升4.3%。

利嘉閣地產表示,樓價保持強勁勢頭,差估署最新公布的樓價指數連升11個月,2月更按月升約1.1%;同時,多個新盤反應熱烈,發展商亦相繼調整定價,家長客和上車客等憂慮遲買會失去入市先機,頻頻出動睇樓,希望盡快覓得心水單位。


 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.